EN Language

Depo ve Raf Sistemleri

Paletli Raf Sistemleri

Dar Koridor Raf Sistemi

Deponuzdaki yükseklikten azami fayda sağlamak amacıyla tasarlanan dar koridor raf sisteminde, çalışma koridorları daraltılarak yüksek raf sistemlerinin yükleme ve boşaltılması için özel istif araçları kullanılmaktadır. Bu sistemin getirdiği en önemli avantaj, dar koridor raf sisteminde kullanılan istif aracı (Man-Up) ile hem paletler yüklenip boşaltılmakta, hem de en üst katlarda bile, paletlerden direkt olarak sipariş hazırlama işlemi gerçekleştirile bilmektedir. Dar koridor raf sistemleri, üretilen özel istif araçlarıyla günümüzde 14.000 milimetreye kadar ulaşmaktadır.

Faydaları ;

Her palete direkt ve hızlı ulaşım
Depo alanından azami faydalanma
Sipariş toplama ve depolama için aynı rafın kullanımı
Dar Koridor Raf Sistemi 1

Dar Koridor Raf Sistemi 1

Dar Koridor Raf Sistemi 1

Dar Koridor Raf Sistemi 1

Dar Koridor Raf Sistemi 2

Dar Koridor Raf Sistemi 2