EN Language

Depo ve Raf Sistemleri

Paletli Raf Sistemleri

Kayar Raf Sistemleri (Paletli)

Paletli kayar raf çalışma prensibi, paletlerin, hafif eğimli olan modüllere yerleştirilen makaralı kasetler üzerinde yardım almadan, kendi ağırlığıyla yer çekimi sayesinde belirli bir hızla kaymasıdır. Sistem raf bloklarından oluşmakta, paletler bu bloğun bir tarafından yüklenirken diğer tarafından boşaltılmakta, dolayısıyla FIFO prensibi (İlk Giren İlk Çıkar) uygulanmaktadır.
                          
FIFO (İlk Giren İlk Çıkar) prensibi uygulandığından stok ömrü kısa olan veya çabuk bozulabilecek ürünlerin kontrolü kolaylıkla yapılabilmektedir. Paletli kayar raf sisteminin derinliği, yüksekliği ve genişliği ile ilgili tek limit deponun ölçüleri ve kullanılan istif makinasının özellikleridir.
 
Faydaları ;
 
%100 FIFO (İlk Giren İlk Çıkar) prensibi uygulaması
Optimum alan kullanımı
Sipariş hazırlama işlemi hızı

Raflarda boşluk olmadığından atıl stok alanı bulunmaması

Kayar Raf Sistemi Paletli 1

Kayar Raf Sistemi Paletli 1

Kayar Raf Sistemi Paletli 2

Kayar Raf Sistemi Paletli 2